Program

 

Program wstępny konferencji     -  przewidziane są wykłady sponsorowane 

 Ścieżki Diagnostyczne i Terapeutyczne Pacjentów Chorujących Neurologicznie - konferencja online 

11.03.2021 (czwartek)   18:00-20:30

 

SESJA I - Stwardnienie rozsiane – aktualności

  1. Rebif® w epoce renesansu interferonów. Dr n. med. Marcin Wnuk  - wykład sponsorowany przez firmę Merck.
  2. Mavenclad® - doświadczenia własne ośrodka. Czego jeszcze nie powiedziano o leku Mavenclad® - nowe dane.  Prof. Halina Bartosik- Psujek - wykład sponsorowany przez firmę Merck .
  3. Nowe otwarcie Lemtrady – który pacjent na tej terapii może skorzystać. Prof. Agnieszka Słowik - wykład pod patronatem firmy Sanofi Genzyme
  4. A jeśli to nie jest postać rzutowa SM? Meandry diagnostyki różnicowej w postaci pierwotnie-postępującej SM. Prof. Alina Kułakowska - wykład pod patronatem firmy  Roche .
  5. Opisy przypadków pacjentów z postacią pierwotnie-postępującą.  Prof. Waldemar Brola - wykład pod patronatem firmy Roche.

Dyskusja 30 minut

  WYSTAWA 20:30-22:00  zwiedzanie wirtualnej wystawy 
12.03.2021
(piątek)
  

18:00-19:30

 

SESJA II / Novartis - Wiele dróg, jeden cel - czyli jak osiągnąć optymalny efekt terapii w stwardnieniu rozsianym - głos lekarzy i pacjentów 

Moderator sesji: prof. dr hab. n. med. A. Słowik 

18:00 – 18:25 – Ścieżka diagnostyczna i terapeutyczna pacjenta z RRMS; prelekcja (10 min), sesja pytań i odpowiedzi (15 min) - prof. dr hab. n. med. M. Adamczyk-Sowa

18:25 – 18:50 - Ścieżka diagnostyczna i terapeutyczna pacjenta z SPMS; prelekcja (10 min), sesja pytań i odpowiedzi (15 min) - prof. dr hab. n. med. A. Kułakowska

18:50 – 19:15 – SM oczami pacjenta – dyskusja (25 min) - prof. dr hab. n. med. A. Kalinowska oraz Dominika Czarnota-Szałkowska (PTSR)

19:15 – 19:30 – Kluczowe punkty na drodze pacjentów z SM czyli podsumowanie sesji (15 min) - prof. dr hab. n. med. K. Rejdak

    19:30-19:50

Miejsce Erenumabu w leczeniu migreny na świecie i w Polsce.  Prof.dr hab. n. med. Agnieszka Słowik - wykład pod patronatem firmy Novartis

    19:50-20:10

Szczepienia w SM – aktualizacja 2021. Dr med. Monika Nojszewska  - wykład pod patronatem  firmy Sanofi Genzyme 

    20:10-20:20

Dyskusja

  WYSTAWA 20:20-22:00

zwiedzanie wirtualnej wystawy 

 13.03.2021 
(sobota)
   9:00-19:40

SESJA III -  9:00-10:00: Toksyna botulinowa: co nowego?

Nowe zapisy w Programie Lekowym leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy. Dr med. Małgorzata Dec-Ćwiek  - wykład pod patronatem firmy  Ipsen.

Jak szybko można zacząć leczyć spastyczność u pacjentów po udarze mózgu?  Dr med. Małgorzata  Dec-Ćwiek - wykład pod patronatem  firmy Allergan.

Dyskusja

SESJA IV - 10:00-11:45: Stwardnienie rozsiane – podejście interdyscyplinarne

Wyzwania dla neurologa i radiologa w szybkiej diagnostyce SM. - dr med. Monika Marona i dr med. Amira Bryll - wykład po patronatem firmy Biogen

Objawy neurologiczne w okulistyce - ścieżki diagnostyczne.  Dr med. Monika Marona, Dr med. Urszula Sudnik – Hrynkiewicz (40 minut) - wykłady pod patronatem firmy  Bayer.


Miejsce octanu glatirameru w terapii SM w dobie COVID-19
Dr n. med. Przemysław Puz (20 minut) - wykład pod patronatem firmy Teva.
 

Dyskusja (15 minut)

Przerwa (15 minut)  

SESJA V - 12.00 -13:00 SMA

Leczenie pacjentów dorosłych z rozpoznaniem SMA– doświadczenia własne i wyniki europejskiego badania obserwacyjnego, Dr Adrianna Wójcik - wykład pod patronatem firmy Biogen

Czas to motoneuron” - nowe możliwości leczenia pacjentów z SMA, Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska - wykład pod patronatem firmy Novartis

Dyskusja (10 minut)

 

Przerwa (10 minut)


12:50-13:00 zwiedzanie wirtualnej wystawy 

SESJA VI - 13:00– 13:50 Nowości w chorobach pozapiramidowych w codziennej praktyce neurologa

W jakim stadium zaawansowania choroby Parkinsona należy podjąć kwalifikowanie pacjenta do leczenia Duodopą?  - przypadki kliniczne.  Dr med. Małgorzata Dec i  Dr med. Karolina Porębska (40 min) - wykład pod patronatem firmy Abbvie.

Dyskusja (10 minut)

 

PRZERWA 13.50-16.00 

 

SESJA VII - 16:00-18:00 Choroby naczyń mózgowych: diagnostyka i leczenie wewnątrznaczyniowe. (80 min)

WEB - nowoczesne rozwiązanie w leczeniu wewnątrznaczyniowym tentniaków mózgu o szerokiej szyi , Dr med. Paweł Brzegowy - wykład pod patronatem firmy Procardia.

Fibrynowe skrzepliny przyczyną ostrego niedokrwiennego udaru mózgu - czy
można je usunąć w trombektomii mechanicznej ? Prof. Tadeusz Popiela
 

Novel Approach for the Minimally Invasive Evacuation of Intracerebral Hematomas,  Speaker: Manuel Alvarez - wykład pod patronatem firmy Penumbra.
 

Dyskusja (20 minut)


Wsparcie żywieniowe dietami doustnymi po udarze mózgu - Pani Ewa Radwan - wykład pod patronatem firmy Nutricia 

SESJA VIII - 18:10– 19:30 - Padaczka: nowości terapeutyczne

Statyny a ryzyko padaczki poudarowej Prof. Anetta Lasek-Bal

Stan padaczkowy: leczenie 2021. Doc.  Magdalena Bosak
 

Algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne u pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką. Prof. Konrad Rejdak

   

 

Dyskusja

   WYSTAWA 19:45-21.00

 zwiedzanie wirtualnej wystawy